Το πρώτο βήμα για ένα επιτυχημένο Digital Marketing Plan είναι η καταγραφή των στόχων της επιχείρησης

Η ΜΕΘΟΔΟΣ

Κλειδί ενός επιτυχημένου Digital Marketing Plan είναι η αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης. Η καταγραφή ενός ρεαλιστικού πλάνου ενεργειών που θα αναδιαμορφώνεται περιοδικά, η περιοδική μέτρηση και η αποτίμηση αποτελεσμάτων και η αναπροσαρμογή των στόχων του πελάτη είναι οι βασικοί άξονες ενός προγράμματος Digital Marketing.

Η αγορά στο internet είναι διεθνής, γι’αυτό η μελέτη ανταγωνισμού τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο είναι σημαντική, τόσο για να συζητηθούν πρακτικές άλλων εταιριών, όσο και για να υπάρχει κοινή γνώση της αγοράς. Στη συνέχεια, χαράσσεται η στρατηγική που θα ακολουθηθεί. Μία διαδικασία λεπτομερής και αναλυτική, που θα αποτελέσει τον χάρτη πάνω στον οποίο θα κινηθούν όλοι οι άξονες του Digital Marketing Plan. Επιλέγονται τα κανάλια επικοινωνίας, ανάλογα με τον κλάδο επιχειρηματικότητας, τα κατάλληλα social media για το είδος του κάθε πελάτη, σχεδιάζεται το περιεχόμενο που θα επικοινωνηθεί και συναποφασίζονται οι λέξεις που αποτελούν τα κλειδιά για την επιτυχία του πελάτη, μέσω του αυτοματοποιημένου μηχανισμού SEO. Κατά περίπτωση και ανάλογα τις ανάγκες και τη στόχευση του προγράμματος, δημιουργούνται προγράμματα Google Ads.

Η επιτυχία ενός Digital Marketing Plan κρίνεται από την αποτελεσματικότητά του. Γι’ αυτό, βασικό στοιχείο της μεθόδου είναι η περιοδική του αξιολόγηση, ώστε ό,τι χρειάζεται να επανασχεδιάζεται και να τροποποιείται με στόχο το διαχρονικά βέλτιστο αποτέλεσμα.

Digital Marketing

/ Έκθεση Αξιολόγησης
Digital Marketing

/ Αξιολόγηση Ιστοσελίδας/eshop

/ Αξιολόγηση ενεργειών
Digital Marketing

/ Συμπεράσματα και προτάσεις
βελτίωσης

Digital Marketing Plan

/ Δημιουργία
Digital Marketing Plan

/ Πλάνο ενεργειών Digital Marketing

/ Μηνιαία αξιολόγηση
αποτελεσμάτων

/ Προτάσεις βελτίωσης του
συγκριτικού πλεονεκτήματος

Μενού