Το Πρόγραμμα Digital Consulting σας προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση που χρειάζεται η επιχείρηση σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Digital
Consulting

Η χάραξη ενός αποτελεσματικού Digital Marketing Plan ξεκινάει από τη διαδικασία της συμβουλευτικής, του Digital Consulting.

Στη διαδικασία αυτή συναποφασίζονται οι στόχοι και προτείνεται ένα ρεαλιστικό πλάνο, συμβατό με το χρονοδιάγραμμα, τη δομή και τους στόχους της κάθε επιχείρησης. Γίνεται η ιεράρχηση των στόχων, ώστε να επιλέγονται τα κατάλληλα εργαλεία κάθε φορά και βέβαια η απαραίτητη καθοδήγηση και εκπαίδευση του πελάτη στην ανάγνωση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΑΔΙΟ 1

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση λειτουργίας της επιχείρησης

ΣΤΑΔΙΟ 2

Καταγραφή

Καταγραφή των ενεργειών που εμποδίζουν τη digital παρουσία της επιχείρησης.

ΣΤΑΔΙΟ 3

Ιεράρχηση

Ιεράρχηση των στόχων με ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών

ΣΤΑΔΙΟ 4

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός των ενεργειών για τη βέλτιστη απόδοση της επένδυσης της επιχείρησης

ΣΤΑΔΙΟ 5

Monitoring

Εβδομαδιαία παρακολούθηση του προγράμματος και αναδιαμόρφωση για τη βέλτιστη απόδοσή του

ΣΤΑΔΙΟ 6

Αναφορά

Μηνιαία αναφορά αποτελεσμάτων και αξιολόγησή τους

Contact us Today

Targeted Digital Marketing services to increase customers and sales of your business.

Fill out this field
Δώστε μια έγκυρη ηλ. διεύθυνση.
Fill out this field
Fill out this field
Μενού