Το Digital Marketing Plan σας δίνει ένα πλήρες και ρεαλιστικό πλάνο δράσεων ώστε να πετύχετε τους στόχους σας στο διαδίκτυο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Digital
Μarketing Plan

Ο σχεδιασμός ενός Digital Marketing Plan είναι μία πολυσύνθετη διαδικασία, ένα πλέγμα δράσεων που στόχο έχουν την αύξηση απόδοσης της επένδυσης μίας επιχείρησης.

Για να είναι ένα Digital Marketing Plan επιτυχημένο, απαιτείται ολοκληρωμένη γνώση, στρατηγικός σχεδιασμός, υλοποιήσιμο χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμοι στόχοι.

Σε μία αγορά που οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο internet είναι άπειρες και από όλο τον κόσμο, είναι πολύ σημαντικό ο Digital Strategist να έχει την ικανότητα και τη διορατικότητα να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα δράσεων που ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες και στις δυνατότητες της κάθε επιχείρησης.

Στοιχεία του Digital Marketing Plan μπορεί να είναι τα SEO, η διαφήμιση μέσω Google Ads, η δημιουργία περιεχομένου, η οργάνωση της παρουσίας της επιχείρησης στα social media ή και συνεργασία με influencers.

BHMA 1

Αξιολόγηση

Αξιολογούμε το Digital Marketing Plan της επιχείρησης σας.

BHMA 2

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός Digital Marketing Plan

BHMA 3

Εφαρμογή / Fine-tuning

Υλοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων του Digital Marketing Plan on the go

BHMA 4

Reporting

Μηνιαία καταγραφή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Digital Marketing Plan

Contact us Today

Targeted Digital Marketing services to increase customers and sales of your business.

Fill out this field
Δώστε μια έγκυρη ηλ. διεύθυνση.
Fill out this field
Fill out this field
Μενού