Ο Δημήτρης Κονταράκης στο Marketing in Practice μιλά για το Digital Marketing & το AI

Στην εκπομπή του Θέμη Σαρανταένα “Marketing in Practice” στο ONE Channel που πραγματοποιήθηκε στις 19.12.23, ο Δημήτρης Κονταράκης συζητά τη σχέση μεταξύ του Digital Marketing και της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Η εκπομπή καλύπτει ποικίλες πρακτικές εφαρμογές του AI και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχύσει τις διάφορες πτυχές του ψηφιακού μάρκετινγκ. Μερικά από τα κεντρικά ερωτήματα που αναφέρονται περιλαμβάνουν:

  1. Εξατομίκευση του Μάρκετινγκ: Πώς μπορεί το AI να βοηθήσει μια μικρή επιχείρηση να εξατομικεύσει τις ψηφιακές της μάρκετινγκ προσπάθειες για τους πελάτες;
  2. Κυριότερα Οφέλη του AI: Ποια είναι τα οφέλη της χρήσης του AI στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ για μια μικρή επιχείρηση;
  3. Βελτίωση Ανάλυσης Δεδομένων: Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους το AI μπορεί να βελτιώσει την ανάλυση των δεδομένων στο ψηφιακό μάρκετινγκ για μια μικρή επιχείρηση;
  4. Αυτοματοποίηση Διαφημιστικών : Πώς μπορεί το AI να βοηθήσει στην αυτοματοποίηση των διαφήμισεων σε διάφορες πλατφόρμες για μια μικρή επιχείρηση;
  5. Πρόβλεψη Τάσεων: Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους το AI μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη των τάσεων στον ψηφιακό χώρο και να βελτιώσει τη στρατηγική μάρκετινγκ μιας μικρής επιχείρησης;

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Μενού